Публічна оферта

Договір-оферта
Про участь у Фестивалі DiabetFest через офіційний сайт diabetfest.com

Участь у Фестивалі на увазі згоду з нижченаведеними умовами.

1. Основні положення
1.1. Цей Договір є публічною Офертою и регулює відношення Учасників (Покупців) и Організатора (Продавця), Фестивалю DiabetFest (далі Фестиваль).
1.2. Організація і проведення Фестивалю регулюється законодавством України.
1.3. Оформлення Учасником замовлення на участь в Фестивалі, за допомогою сайту www.diabetfest.com, означає його згоду з умовами цієї Оферти. Оферта вважається прийнятою Покупцем і Договір, укладений Сторонами, з моменту виконання наступних дій:
– реєстрації Учасника на сайті Фестивалю;
– оплати Учасником послуг, що надаються за цим Договором.
1.4. Організатор Фестивалю – журнал «СахарОК»
1.5. Інформація, розміщена на сайті www.diabetfest.com, є загальнодоступною, якщо інше не встановлено цим Договором.
1.6. Реєструючись на сайті www.diabetfest.com, Учасник, тим самим дає свою згоду на обробку його персональних даних (ім’я, прізвище, контактні і пацієнтські дані) для внесення їх в інформаційну базу Учасників заходу.
Надалі ці дані можуть бути використані Організатором для інформування зареєстрованих користувачів про хід підготовки до заходу, зміни в проведенні та ін. По електронній пошті і / або за допомогою телефонного дзвінка.

2. Терміни і місце проведення Фестивалю
2.1. Фестиваль проводиться «28» серпня 2021 года.
2.2. Реєстрація на Фестиваль починається «20» липня 2021 і закінчується «31» серпня 2021 року.
2.3. Місце проведення Фестивалю: Креативний простір Артинов, м. Вінниця, вул. М.Оводова, 22.

3. Умови участі
3.1. Учасником Фестивалю можуть бути всі зацікавлені особи.

3.2. Щоб стати Учасником Фестивалю необхідно:
– до «31» серпня 2021 року, включно, уважно ознайомитися з умовами участі на сайті www.diabetfest.com,

– заповнити особисті дані: ім’я, прізвище, телефон, адреса електронної пошти та ін.,
– перейти до оплати,
– оплатити участь.
3.3. Підтвердження про реєстрацію прийде на вказаний E-mail. Сплачений і підтверджений на електронну адресу Учасника замовлення, є гарантією того, що він отримує статус Учасника Фестивалю.

4. Умови оплати та безпеку платежів
4.1. Спосіб оплати участі Учасник вибирає при оформленні замовлення самостійно, із запропонованих Організатором. Учасник зобов’язаний оплатити участь, відповідно до обраного способу до дати проведення Фестивалю.
4.2. У режимі online через систему електронних платежів LiqPay на сайті www.diabetfest.com участь можна сплатити наступними платіжними засобами:
– кредитні картки (VISA, MasterCard)
– інші платіжні засоби.
4.3. Для оплати участі за безготівковим розрахунком необхідно: Зареєструвати Учасників на сайті Фестивалю. Надіслати відповідний запит на пошту saharokeditor@gmail.com, із зазначенням осіб, які будуть оплачувати участь за безготівковим розрахунком.
4.4. Безпека платежів забезпечується використанням SSL протоколу для передачі конфіденційної інформації від клієнта на сервер системи для подальшої обробки. Подальша передача інформації здійснюється за закритими банківським мереж надзвичайно захисту.
4.5. Обробка отриманих в зашифрованому вигляді конфіденційних даних клієнта (реквізити карти, реєстраційні дані і т.д.) проводиться в процесинговому центрі. Таким чином, ніхто, навіть продавець, не може отримати персональні і банківські дані клієнта, включаючи інформацію про його покупках, зроблених в інших магазинах і сайтах.

5. Повернення коштів
5.1. Повернення коштів, сплачених за участь у Фестивалі, можливий не пізніше ніж за 5 днів до початку Фестивалю.
5.2. У разі повернення коштів, Учасник не допускається до участі у Фестивалі.
5.3. Квиток можна переоформити на іншого учасника. Для цього необхідно вказати дані Учасника, який переоформляє, і написати дані Учасника, на якого буде переоформлений квиток. Цю інформацію необхідно надіслати на пошту saharokeditor@gmail.com.
5.4. Щоб відмовитися від участі і повернути кошти, Учасник зобов’язаний звернутися в службу підтримки сайту www.diabetfest.com за адресою електронної пошти saharokeditor@gmail.com.
5.5. Повернення коштів може відбуватися протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки на повернення.
5.6. Витрати по банківських комісій і комісіям платіжних агрегаторів за перерахування грошових коштів несе на собі Учасник.

6. Дія Умов
6.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Пропоновані можливості Учасником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
6.2. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.3. Організатор звільняється від виконання своїх зобов’язань в результаті дії непереборної сили: стихійних явищ (землетрус, повінь тощо.), Визначених заборонних заходів держави, а також обставин суспільного життя: військових дій, епідемії, великомасштабних страйків і так далі, тобто таких явищ, вплив яких відбувається ззовні і невідворотна.
6.4. Організатор залишає за собою право змінити ці Умови, при цьому учасники погоджуються дотримуватися цих правил.
6.5. Актуальна версія Пропоновані можливості знаходиться за адресою: diabetfest.com